Henry Kruse Sp. z o.o.
0.00 zł

Twój koszyk (0)

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Twoje prawo do prywatności jest dla nas szczególnie istotne. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona w celu zagwarantowania Ci bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, zabezpieczania i przetwarzania w naszym serwisie internetowym w domenie kruse.pl.

Udostępniając nam swoje dane osobowe, akceptujesz zasady określone w naszej Polityce Prywatności.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze zasady są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.:Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z poźn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Udostępnione nam dane osobowe powierzone są administratorowi danych osobowych, którym jest: Henry Kruse sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce.

Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych możemy umownie powierzać przetwarzanie zebranych przez nasz serwis internetowy innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam powierzasz, obejmują w szczególności: imię, nazwisko, datę urodzenia, Twój adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Zapewniamy, że gromadzone przez nas dane osobowe są adekwatne, nie nadmiarowe, a także że są one przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY?

Przekazane nam dane osobowe wykorzystujemy do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień, umożliwienia dostępu do ekskluzywnych materiałów znajdujących się w naszym serwisie internetowym, realizowania procedury reklamacyjnej, wysyłania bezpłatnych newsletterów, personalizowania Twoich odwiedzin w naszym serwisie internetowym, czy wykorzystywania przez Ciebie oferowanych przez nas produktów i umożliwia nam poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu przekazania Ci informacji handlowej na temat usług, które mogą wzbudzić Twoje zainteresowanie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takiej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta.

CZY MASZ DOSTĘP DO UDOSTĘPNIONYCH PRZEZE CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

Każda osoba, która udostępniła nam swoje dane osobowe, ma nie tylko prawo dostępu do nich lecz również żądania od nas ich poprawienia, aktualizacji, udostępnienia, uzupełnienia, a także zaprzestania ich przetwarzania.

Możesz zgłosić swoje żądanie poprzez bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta. Zostanie ono zrealizowane w terminie 5 dni od otrzymania Twojego oświadczenia.

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z art 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy dane te miałyby być przetwarzane w celach marketingowych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Bezpieczeństwo danych osobowych w naszym serwisie internetowym jest traktowane z należytą uwagą. W razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmujemy kroki niezbędne do jego zapewnienia, obejmujące zastosowanie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, mając w szczególności na uwadze zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Zastosowane środki nie dają całkowitej gwarancji, że dane osobowe nie zostaną udostępnione, zmienione lub usunięte wskutek awarii lub błędów oprogramowania służącego ochronie tych danych, takiego jak na przykład zapory (firewalle).

Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane i chronione zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, bezpiecznie przechowywane i transferowane wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniej ochrony.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są małymi fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na nasz serwis internetowy. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do śledzenia Twoich preferencji, prowadzenia akcji promocyjnych, śledzenia liczby odwiedzających i schematów ruchu sieciowego.

Pliki cookie nie zawierają danych które pozwoliłyby na Twoją identyfikację. Co więcej, pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia, a także nie modyfikują jego ustawień ani ustawień oprogramowania, z którego korzystasz na urządzeniu. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz je wyłączyć w Twojej przeglądarce internetowej. Opcję tą zwykle można znaleźć w ustawieniach bezpieczeństwa Twojej przeglądarki. Miej na uwadze, że całkowite wyłączenie plików cookies w Twojej przeglądarce może utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej.

LINKI DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych. W razie ich odwiedzenia prosimy zapoznać się z politykami prywatności oraz politykami wykorzystywania plików cookies obowiązującymi na tych serwisach, a w razie ich braku - byście skontaktowali się z redakcją danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.

Oświadczamy, że nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych serwisów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób w jaki stosowane są zasady ochrony danych osobowych na tych serwisach i ewentualne szkody z tym związane.

REGULAMIN

Prosimy ponadto o zapoznanie się z naszym regulaminem, obejmującym zasady korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym szczególności postanowienia dotyczące naszej odpowiedzialności.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności, możesz kontaktować się z nami poprzez adres email: kruse@kruse.pl, bądź telefonicznie przez numer: +48 71 33 45 200.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na naszym serwisie internetowym. Zalecamy regularne sprawdzanie serwisu w celu sprawdzenia aktualnej wersji naszej Polityki Prywatności.

Ostatnia modyfikacja miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2018r.